Časté dotazy

Obecné

Řešení spočívá v zabroušení buď bifokálních čoček, kdy uvidíte na dvě vzdálenosti (dálka a blízko), nebo multifokálních čoček. V tomto případě uvidíte od nekonečna, přes střední vzdálenost (kancelář, dirigent...) až po blízko (klávesnice,noty...).Multifokální čočky objednává naše optika výhradně od českého dodavatele Omega optix. Zaručujeme, že budete spokojeni.
Obecně lze říci, že oční vady dělíme do 3 velkých skupin: dalekozrakost(hypermetropie), krátkozrakost(myopie) a „stařecká“ vetchozrakost (presbyopie). Při dalekozrakosti se obraz zobrazuje za sítnicí a ke korekci se používají + dioptrie. Při krátkozrakosti se obraz zobrazí před sítnicí a tato vada se koriguje – dioptriemi. Zpravidla po 40.roce se začíná zhoršovat vidění do blízka-čočka v oku ztrácí svoji elasticitu a pružnost a nazývá se presbyopie. Zhoršené vidění na blízko a na práci může doprovázet pálení či řezání očí, bolesti hlavy a celková únava očí. Tuto situaci vyřeší jen správně vyměřené a zhotovené brýle na blízko, proto navštivte svého očního lékaře nebo optometristu v oční optice.
Velký pozor na tyto mýty. Nošení brýlí nebo kontaktních čoček nemá na vývoj zrakové vady vliv. Je důležité používat správné dioptrie na vaší pracovní vzdálenost.
Cukrovka má škodlivé účinky na náš cévní systém, proto může zasáhnout i nejdůležitější tkáň v oku – sítnici. Takovéto onemocnění se nazývá diabetická retinopatie. Pokud je poškozená sítnice-nastává ztráta zraku. Cukrovka je onemocnění, které nebolí, ale jeho následky mohou být tragické. V České republice je cukrovka nejčastější příčinou oslepnutí. Proto pokud máte cukrovku, navštěvujte alespoň 1x ročně očního lékaře.
Glaukom neboli zelený zákal je zvýšený nitrooční tlak v oku, který pak tlačí na zrakový nerv. Zvýšený nitrooční tlak může být způsoben buď nadměrnou tvorbou oční tekutiny nebo ztíženým odtokem tekutiny. Průběh onemocnění bývá zdlouhavý a nemusíme ho ani zaregistrovat. Z počátku dochází k drobným výpadkům zorného pole, posléze k větším a horší orientaci v prostoru a v případě neléčení vede až k slepotě. Preventivní prohlídky každé 2 roky u vašeho očního lékaře jsou důležité. Komplexní vyšetření zrakové ostrosti,změření nitroočního tlaku a perimetr pomáhají odhalit toto onemocnění.
Šedý zákal neboli katarakta je zakalení nitrooční čočky. Katarakta se odstraňuje operací, která je velmi rychlá a bezbolestná. Jedná se o nejčastěji prováděný zákrok v České republice a čeká na každého z nás. Původní zakalená čočka se při operaci nahradí malým implantátem,který nahradí chybějící dioptrie. Výhodou operace je možnost ovlivnit vaší stávající oční vadu a spočítat hodnotu dioptrií implantátu tak, ať po operaci máte jen brýle na dálku nebo na čtení.
Na první pohled se nabídka takových firem zdá být úžasná, ale i laik se musí nad jejich argumenty zamyslet a poznat nesrovnalosti: velké číslice informující o slevách jsou klamná a musel by jste porovnávat 2 stejné produkty! Došel by jste k zanedbatelnému číslu v korunách a ne v procentech! Upravení a seřízení brýlí na vašem obličeji je velmi důležité pro vaše denní používání a pošťák vám ho neposkytne. Jakákoliv oprava se řeší opět přes poštu a ne na místě a hned jako v kamenné optice. A poslední podstatná věc: každý živnostník (tedy i oční optika) platí nájem, mzdu a odborné kurzy zaměstnancům, leasing na stroje brousící čočky a toto vše se opravdu musí projevit v ceně výrobku. Automat jen stojí v čekárně vám více na očích a vydělává peníze. Každý zákazník se musí rozhodnout sám, kde si pořídí správně zabroušené, funkční a hezké brýle.
Vážení klienti, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v zákaznických kartách v rozsahu nezbytném pro individuální zhotovení optického korekčního zdravotnického prostředku (typicky brýlí). Pokud Vám byly zhotoveny brýle na poukaz od lékaře, pak jsou i tyto poukazy uchovávány na základě zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích. Pokud jste byli vyšetření naším optometristou, pak také ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako klient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš optik Markéta Dobrovodská.

Brýlové čočky

Pro zamezení rizika rozbití a možného poranění při rozbití brýlových čoček doporučujeme zvolit čočky plastové či polykarbonátové nebo z materiálu trivex, které jsou výrazně odolnější proti rozbití.
Čočky čistěte pouze utěrkou z mikrovlákna a roztoky určenými k péči o brýlové čočky, které Vám doporučil Váš optik.
Samozabarvovací čočky reagují na intenzitu UV záření čím je vyšší, tím se čočky více zabarví a naopak. Pozor si musíme dát při řízení motorových vozidel, neboť samotné čelní sklo automobilu již UV záření pohlcuje, tudíž se čočky nezabarvují. Pro řízení motorových vozidel doporučujeme polarizační čočky Drivewear, které se jako jediné zabarví i za sklem automobilu.
Pokud sportujete, doporučujeme Vám zvolit polykarbonátové čočky, nebo ještě lépe čočky z materiálu Trivex, které jsou neuvěřitelně pevné, lehké a odolné proti rozbití i nárazu. Pokud provozujete venkovní sporty a potřebujete "sluneční brýle", doporučujeme Vám polarizační čočky, které obsahují tzv. polarizační filtr jehož vlastností je blokování oslnivých odrazů a odlesků např. od vodní hladiny. Tento polarizační filtr navíc zlepšuje vnímání hloubky i ostrosti barev.
Ano. Nepoužívejte brýle s nevhodnou dioptrií ani čočky poškrábané nebo prasklé, protože by to mohlo negativně ovlivnit kvalitu vašeho vidění.
Jedná se o brýlovou čočku s vysokým indexem lomu. Index lomu udává poměr rychlosti světla ve vzduchu a daném optickém materiálu. Obecně platí, že čím je index lomu vyšší, tím je čočka tenčí a poskytuje nositeli výrazně lepší estetický vzhled brýlí. Na druhou stranu u minerálních čoček také platí, že čím je index lomu vyšší, tím je i čočka těžší.
Antireflexní vrstva zvyšuje propustnost světla a snižuje odlesky na čočce. Předejdete tak únavě očí a zvýšíte estetickou hodnotu Vašich brýlí.

Naši dodavatelé